Ukázka zdarma

Kontakujte nás pro Vaši ukázku ZDARMA

Stačí vyplnit jednoduchý formulář a začínáme! Nenechte si ujít ukázku systému CLUBSPIRE zdarma.

Zavřít Popup

Správce

INSPIRE CZ s.r.o., se sídlem Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 26274728, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 41301, (dále jen jako „Správce“).

Kontaktní údaje Správce

E-mail: firma‌‌M‌‌inspire.cz Poštovní adresa: Bohunická 50, 619 00 Brno

Zpracování osobních údajů

Účel zpracování osobních údajů: nabízení obchodu, nabízení pracovních pozic.

Seznam osobních údajů

Následující osobní údaje mohou být s Vaším vědomím zpracovávány pro účely nabízení obchodu a služeb, pro účely nabídky pracovních pozic v naší společnosti nebo za účelem zasílání novinek:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo
  • Společnost
  • Funkce

Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování. Zpracování však může být manuální, popř. automatizované.

Vaše osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

Doba uložení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme na dobu 10 let, pokud není uvedeno jinak.

Další zpracovatelé osobních údajů

Správce pro zajištění zpracování osobních údajů může také využít své zpracovatele, se kterými má uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. Aktuálně může Správce využít zpracovatele:

  • Poskytovatel produkčních serverů: VSHosting s.r.o., Sodomkova 1579/5, 102 00 Praha 10

Zdroje pro získání osobních údajů

Správce získává osobní údaje prostřednictvím poptávkového formuláře nebo formuláře pro uchazeče o práci u Správce. Osobní údaje mohou být získány i mimo výše uvedené zdroje, především prostřednictvím obchodní činnosti pracovníků Správce.

Zpracování osobních údajů uvedených v poptávkovém formuláři

Odesláním poptávkového formuláře budeme zpracovávat tyto osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Kdykoli můžete odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Odvolání lze provést zasláním e-mailové zprávy na adresu Správce či písemně na kontaktní adrese Správce.

Odvoláním souhlasu není dotčeno právo na zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů

Můžete požádat o informaci, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Požádat o informaci a přístup ke zpracování Vašich osobních údajů můžete zasláním e-mailové zprávy na adresu Správce či písemně na kontaktní adrese Správce.

Právo na výmaz

Můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, kdy je naší povinností takto učinit bez zbytečných odkladů. Právo na výmaz Vám však můžeme odmítnout dle zákonných důvodů, a to buď v případě, kdy osobní data potřebujeme k plnění smlouvy, nebo nás k jejich uchování zavazuje právní povinnosti či oprávněný zájem Správce.

Požádat o výmaz Vašich osobních údajů můžete zasláním e-mailové zprávy na adresu Správce či písemně na kontaktní adrese Správce.

Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů

Můžete požádat o opravu, popř. doplnění Vašich osobních údajů Správce zasláním e-mailové zprávy na adresu Správce či písemně na kontaktní adrese Správce.

Právo na omezení zpracování

Můžete požádat Správce o ukončení zpracovávání osobních údajů zasláním e-mailové zprávy na adresu Správce či písemně na kontaktní adrese Správce.

Právo na přenositelnost údajů

Můžete požádat o Vaše osobní údaje ve formátu potřebném pro další automatizované zpracování. Požádat o soubor s Vašimi osobními údaji můžete zasláním e-mailové zprávy na adresu Správce či písemně na kontaktní adrese Správce.